Odborná príprava a poradenstvo

Odbornou prípravou a poradenstvom je príprava na výkon strážnej služby a poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby a príprava na výkon detektívnej služby a poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby:

príprava a poradenstvo je:

  • príprava na výkon strážnej služby,
  • príprava na výkon detektívnej služby,
  • príprava na výkon profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou,
  • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou,
  • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby alebo
  • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby.
KONTAKT
DURPES s.r.o.
SNP 1426/4
017 07 Považská Bystrica

IČO: 48 025 186
Tel.č.: 0907 759 025
email: detective@durpes.sk
web: www.durpes.sk

CERTIFIKÁTY