Detektívna služba

Detektívna služba je svojou podstatou najcitlivejším druhom bezpečnostnej služby, najmä pokiaľ ide o možnosť zásahu do osobnostných práv.

Detektívna služba je:

  • hľadanie osoby,
  • hľadanie majetku,
  • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
  • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
  • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo
  • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.

Detektívne služby poskytujeme fyzickým osobám, právnickým osobám, advokátskym kanceláriám, exekútorským úradom, poisťovniam, leasingovým spoločnostiam a iným. Pracujeme flexibilne, rýchlo a bez zbytočných prieťahov. Berieme maximálny ohľad na požiadavky našich klientov a zachovávanie úplnej diskrétnosti.

KONTAKT
DURPES s.r.o.
Štúrova 36/9
017 01 Považská Bystrica

IČO: 48 025 186
Tel.č.: 0907 759 025
email: detective@durpes.sk
web: durpes.sk

CERTIFIKÁTY