Strážna služba

Strážnou službou sa rozumie výkon stráženia formou fyzickej ochrany osoby „osobná ochrana“ alebo majetku „ochrana majetku a objektov“. Ďalej zabezpečovanie výkonu fyzickej ochrany pri konaní kultúrnych a športových podujatí. Prípadne iné strážne služby podľa požiadaviek zákazníka.

Strážna služba je:

  • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
  • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
  • ochrana osoby,
  • ochrana majetku a osoby pri preprave,
  • ochrana prepravy majetku a osoby,
  • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
  • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len „prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému“),
  • vypracúvanie plánu ochrany alebo
  • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.
KONTAKT
DURPES s.r.o.
Štúrova 36/9
017 01 Považská Bystrica

IČO: 48 025 186
Tel.č.: 0907 759 025
email: detective@durpes.sk
web: durpes.sk

CERTIFIKÁTY